© Peter Bosch 2017
Home Foto's Peter Bosch

Privacy & Disclaimer

Toelichting De foto's die gemaakt worden, worden alleen gebruikt voor deze homepage/website, en de website en het clubblad/de nieuwsbrief van kanovereniging De Geuzen. In het kader van de privacy heeft u het recht om aan te geven, dat u niet wilt dat er foto's van u en/of uw kind(eren) op deze homepage/website geplaatst worden. Mocht u bezwaren hebben tegen het plaatsen van een foto, kunt u dit via e-mail kenbaar maken bij Peter Bosch (wedstrijden@kvdegeuzen.nl) met vermelding van het fotonummer of de fotonaam. De betreffende foto zal dan direct van de homepage/website worden verwijderd. Op alle foto's op deze homepage/website berust auteursrecht. De foto's mogen daarom niet zonder toestemming van de auteur gedownload, gebruikt, gereproduceerd, veranderd en/of aangepast worden. Ook het direct doorlinken van afbeeldingen vanaf andere websites (deeplinking) is niet toegestaan. Voor vragen kunt u zich richten tot Peter Bosch (info@boschweij.demon.nl).